WIELKIE WYZWANIE - CHEMIA!

To unikalna formuła nawiązująca do konkursów typu Grand Challenge, zapoczątkowanych w 2004 r. przez amerykańską agencję DARPA i popularnych 24h Hackathonów.

WIELKIE WYZWANIE – CHEMIA, rozumiane jako zadanie do wykonania, jest mierzalne i możliwe do zrealizowania w ciągu 24 godzin. Konkurs organizowany jest przez Wydziały: Energetyki i Paliw oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzięki otwartej formule, zdalnym eliminacjom, minimum formalności i niewielkim kosztom rozwiązania zadania, każdy student zajmujący się chemią ma szansę na udział i zwycięstwo.

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów I i II stopnia polskich uczelni chcących drużynowo sprawdzić swoje umiejętności z zakresu chemii.

Wyzwanie składa się z dwóch etapów. Etap I (eliminacje) jest etapem zdalnym, w którym 2–4-osobowe zespoły przesyłają propozycję rozwiązania zadania podanego przez organizatorów. Etap II (Wielki Finał w AGH) to prawdziwe wyzwanie, do którego zostanie zaproszonych tylko 8 najlepszych zespołów. Finał potrwa dokładnie 24 godziny. Główna nagroda dla zwycięskiego zespołu wynosi 12 000 zł.

Etapy

Nagrody

Dla finalistów wielkiego wyzwania Chemkaton przewidziano atrakcyjne nagrody.

Główna nagroda dla zwycięskiego zespołu wynosi 12 000 zł!

Kto może wziąć udział w Chemkatonie?

Do udziału w Wielkim Wyzwaniu – Chemia zapraszamy zespoły studenckie składające się z 2-4 osób (studia I lub II stopnia, licencjackie, magisterskie lub inżynierskie). Warunkiem koniecznym jest zamiłowanie do chemii i posiadanie statusu studenta z chwilą zapisu. W konkursie (opcjonalnie) przyda się również umiejętność posługiwania się w elementarnym zakresie drukarką 3D Prusa oraz tworzeniem prostych obiektów 3D w dowolnym programie przez co najmniej jedną osobę z zespołu co może zwiększyć szansę na opracowanie lepszego rozwiązania. Jednak nawet bez tych umiejętności postawione zadania będzie można z powodzeniem rozwiązać. Zapraszamy ambitne i głodne wyzwań osoby. Na pewno nie zawiedziecie się na tym, co przygotowaliśmy.

Warunkiem udziału jest zaakceptowanie regulaminu konkursu Chemkaton.

Zgłoś się!

Rejestracja zakończona! Zapraszamy za rok!

Etap I - zadanie eliminacyjne

Zadanie eliminacyjne Chemkatonu polega na przygotowaniu mieszaniny, która uzyska jak najwyższą temperaturę, przy czym do jej przygotowania należy użyć ogólnie i łatwo dostępne w sklepach i hipermarketach stacjonarnych artykuły spożywcze, kosmetyczne lub domową chemię gospodarczą.

Ta część konkursu odbywa się w całości w formule zdalnej. Na rozwiązania zadania eliminacyjnego czekamy do godziny 24.00 w dniu 1 września 2023 roku.

Skład i procedura wykonania mieszaniny zostanie odtworzona na podstawie przesłanych informacji przez Jury konkursowe w laboratorium AGH gdzie zostanie dokonany pomiar temperatury. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów zostanie przygotowana lista rankingowa zgodnie z punktacją opisaną w regulaminie konkursu Chemkaton.

Informacja dotycząca zadania eliminacyjnego znajduje się pod tym linkiem.

Instrukcja przesyłania plików, w tym link do folderu zdalnego, zostaną przesłane do Lidera zespołu pod podany podczas rejestracji adres e-mail.

Etap II - zadanie finałowe

Treść zadania finałowego jest owiana tajemnicą i czeka zalakowana w naszym sejfie. Co możemy o nim powiedzieć:

-zostanie przekazana finalistom w chwili rozpoczęcia Wielkiego Finału Chemkatonu który zostanie rozegrany stacjonarnie w Krakowie w AGH.

-szczegółowy regulamin zadania finałowego i jego oceny zostanie ogłoszony razem z treścią zadania finałowego z chwilą rozpoczęcia finału.

wszystkie składniki chemiczne, narzędzia, materiały oraz szkło laboratoryjne niezbędne do realizacji zadania finałowego zapewni organizator.

-identycznie jak w eliminacjach (opcjonalnie) przyda się umiejętność posługiwania się w elementarnym zakresie drukarką 3D Prusa oraz tworzeniem prostych obiektów 3D w dowolnym programie przez co najmniej jedną osobę z zespołu co może zwiększyć szansę na opracowanie lepszego rozwiązania. Jednak nawet bez tych umiejętności zadanie będzie można z powodzeniem rozwiązać.

-wszystkim zespołom (na żądanie) zostaną udostępnione indywidualnie identyczne drukarki 3D Prusa i3 MK3S+ oraz filamenty.

Wielki Finał rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 26 września 2023 roku i potrwa 24 godziny.
Warto zabrać karimaty, a my jako organizatorzy zadbamy, aby nikt nie był głodny ani spragniony.
Pozytywne emocje gwarantowane!!!

Wyniki I etapu Chemkatonu

Kto nas wspiera?

Wsparcie finansowe oraz nagrody dla konkursu Chemkaton zapewniają:

Ryvu Therapeutics

Fundacja Orlen
BASF
Wodociągi Miasta Krakowa
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Progress Systemy Komputerowe

Chemat
Fundacja Academica
Polskie Towarzystwo Chemiczne

Organizatorzy

Wydział Energetyki i Paliw

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

KN TD Fuels
KN Ceramiki Artystycznej
SKN Nabla

Mentorzy

Opiekę merytoryczną nad przebiegiem konkursu sprawują

dr inż. Marta Wójcik
dr inż. Maria Rajska
dr inż. Katarzyna Pasiut
dr inż. Grzegorz S. Jodłowski
dr inż. Przemysław Grzywacz
dr inż. Tadeusz Dziok

Masz pytanie?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z udziałem w konkursie Chemkaton, zapraszamy do kontaktu!

Zainteresowany? Dołącz do wydarzenia na Facebook.

A jeżeli nie chemia to może … inżyniera? Nowy konkurs dla inżynierów SYMKATON 2.0 – zapraszamy!

Wszystkich którzy chcieli by się nauczyć modelowania CFD od podstaw – zapraszamy na praktyczne warsztaty: lse.agh.edu.pl